NEXTprojekt Projekční kancelář zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Rychlé kontakty

Tagy

projektová činnost, projekce, projektant, projektanti, rekonstrukce, zajištění, zesílení, statik, statika, statický posudek, výpočet, posouzení konstrukce, bytové jádro, normy ČSN, EN, zakládání staveb, základy, inženýrská činnost, příprava, stavba, územní řízení, stavební povolení, kolaudace, vynětí ze ZPF, dotace, dotační program, výběrová řízení, výběr projektanta, dodavatele, kontrola, zadání, zadávací řízení, veřejná zakázka, veřejné zakázky, technický dozor investora, TDI, investor, stavební dozor, kontrola, zkušební provoz, kolaudace, harmonogram, kontrolní den, Břeclav, Břeclavsko, Jižní Morava, Jihomoravský kraj, Tvrdonice, obec, město, U Jánského dvora

Projektová činnost

Provádíme projektovou činnost v investiční výstavbě ve všech stupních projektové dokumentace od zpracování investičního záměru a studie stavby, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele stavby až po dokumentaci pro provedení stavby. Můžeme nabídnout bohaté zkušenosti v oblasti pozemních, inženýrských a dopravních staveb. Projekční tým tvoří stabilní okruh stálých spolupracovníků, architektů, projektantů a techniků všech stavebních profesí pro zajištění dostatečných kapacit nabízených služeb.

Bytové stavby

Občanské stavby

Průmyslové stavby