NEXTprojekt Projekční kancelář zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Rychlé kontakty

Tagy

projektová činnost, projekce, projektant, projektanti, rekonstrukce, zajištění, zesílení, statik, statika, statický posudek, výpočet, posouzení konstrukce, bytové jádro, normy ČSN, EN, zakládání staveb, základy, inženýrská činnost, příprava, stavba, územní řízení, stavební povolení, kolaudace, vynětí ze ZPF, dotace, dotační program, výběrová řízení, výběr projektanta, dodavatele, kontrola, zadání, zadávací řízení, veřejná zakázka, veřejné zakázky, technický dozor investora, TDI, investor, stavební dozor, kontrola, zkušební provoz, kolaudace, harmonogram, kontrolní den, Břeclav, Břeclavsko, Jižní Morava, Jihomoravský kraj, Tvrdonice, obec, město, U Jánského dvora

Náš tým

Ing. Jaroslav Fojtách

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

odborná praxe v oboru od roku 1991

  • projektová činnost
  • technický dozor investora

Ing. Petr Janulík

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb

odborná praxe v oboru od roku 1998

  • statika
  • projektová činnost
  • technický dozor investora

Ing. Libor Stránský

stavební inženýr, obor Management a ekonomika - profilace financování projektů, fondy EU. Zadávaní dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Akreditovaný Projektový manažer OPŽP.

odborná praxe v oboru od roku 2005

  • inženýrská činnost
  • dotace
  • výběrová řízení