NEXTprojekt Projekční kancelář zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Rychlé kontakty

Tagy

projektová činnost, projekce, projektant, projektanti, rekonstrukce, zajištění, zesílení, statik, statika, statický posudek, výpočet, posouzení konstrukce, bytové jádro, normy ČSN, EN, zakládání staveb, základy, inženýrská činnost, příprava, stavba, územní řízení, stavební povolení, kolaudace, vynětí ze ZPF, dotace, dotační program, výběrová řízení, výběr projektanta, dodavatele, kontrola, zadání, zadávací řízení, veřejná zakázka, veřejné zakázky, technický dozor investora, TDI, investor, stavební dozor, kontrola, zkušební provoz, kolaudace, harmonogram, kontrolní den, Břeclav, Břeclavsko, Jižní Morava, Jihomoravský kraj, Tvrdonice, obec, město, U Jánského dvora

Vítejte

Předmětem činnosti je zpracování všech stupňů projektové dokumentace, projednání dokumentace s veřejnými správními orgány a vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení k realizaci stavby, výběr zhotovitele stavby a výkon technického dozoru investora.

V oblasti financování staveb z dotačních programů se jedná o komplexní činnost k zajištění dotace od přípravy a realizaci žádosti až po dotační management.

Pracovní tým tvoří výhradně stavební inženýři s dlouholetou praxí v oboru.

Nejnovější reference

Cyklostezka Ratíškovice, ulice Vítězná

Cyklostezka Ratíškovice, ulice Vítězná

Lanžhot - Oprava chodníku v ulici Nová

Lanžhot - Oprava chodníku v ulici Nová

Snížení energetické náročnosti BD Na Valtické 29, 30, Břeclav

Snížení energetické náročnosti BD Na Valtické 29, 30, Břeclav