NEXTprojekt Projekční kancelář zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Rychlé kontakty

Statika

Zabýváme se navrhováním a posuzováním nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a to ve všech materiálových variantách. Navrhování konstrukcí provádíme dle platných norem ČSN a EN s použitím nejmodernějších výpočetních metod, postupů a teoretických poznatků z oboru. Konstrukce navrhujeme od koncepčního řešení až po realizační a dodavatelskou dokumentaci.

Dokážeme vyřešit problematiku zakládání staveb v nepříznivých geologických podmínkách, v poddolovaných územích a ve stísněných prostorách staveniště.

U rekonstrukcí staveb provádíme statické posudky a stavebně technické průzkumy stávajících objektů, návrh provizorního zajištění objektů při přestavbách, rekonstrukce a zesilování stávajících nosných konstrukcí všech konstrukčních typů budov. U obytných panelových budov provádíme statické posudky k výměně bytových jader.

Bytové stavby

Občanské stavby

Průmyslové stavby