NEXTprojekt Projekční kancelář zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Rychlé kontakty

Tagy

projektová činnost, projekce, projektant, projektanti, rekonstrukce, zajištění, zesílení, statik, statika, statický posudek, výpočet, posouzení konstrukce, bytové jádro, normy ČSN, EN, zakládání staveb, základy, inženýrská činnost, příprava, stavba, územní řízení, stavební povolení, kolaudace, vynětí ze ZPF, dotace, dotační program, výběrová řízení, výběr projektanta, dodavatele, kontrola, zadání, zadávací řízení, veřejná zakázka, veřejné zakázky, technický dozor investora, TDI, investor, stavební dozor, kontrola, zkušební provoz, kolaudace, harmonogram, kontrolní den, Břeclav, Břeclavsko, Jižní Morava, Jihomoravský kraj, Tvrdonice, obec, město, U Jánského dvora

Statika

Zabýváme se navrhováním a posuzováním nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a to ve všech materiálových variantách. Navrhování konstrukcí provádíme dle platných norem ČSN a EN s použitím nejmodernějších výpočetních metod, postupů a teoretických poznatků z oboru. Konstrukce navrhujeme od koncepčního řešení až po realizační a dodavatelskou dokumentaci.

Dokážeme vyřešit problematiku zakládání staveb v nepříznivých geologických podmínkách, v poddolovaných územích a ve stísněných prostorách staveniště.

U rekonstrukcí staveb provádíme statické posudky a stavebně technické průzkumy stávajících objektů, návrh provizorního zajištění objektů při přestavbách, rekonstrukce a zesilování stávajících nosných konstrukcí všech konstrukčních typů budov. U obytných panelových budov provádíme statické posudky k výměně bytových jader.

Bytové stavby

Občanské stavby

Průmyslové stavby