NEXTprojekt Projekční kancelář zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Rychlé kontakty

Lékárna Lužice Občanské stavby

Statika

návrh statického zajištění na poddolovaném území

Lékárna Lužice