NEXTprojekt Projekční kancelář zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Rychlé kontakty

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti nabízíme předprojektovou přípravu, vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, a vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Průmyslové stavby