NEXTprojekt Projekční kancelář zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Rychlé kontakty

Technický dozor investora

Provádíme technický a investorský dozor na pozemních, inženýrských a dopravních stavbách v průběhu realizace stavby a následně spolupracujeme s investorem na zajištění kolaudace a zkušebním provozu.

V této oblasti můžeme nabídnout také projektové řízení staveb, které realizujeme způsobem zadání celé stavby více dodavatelům. Společně s investorem provádíme výběr jednotlivých dodavatelů dílčích částí stavby. Dále pak provádíme přímé řízení a kontrolu provádění stavebních prací, plnění časových a finančních plánů, souladu dokumentace s prováděnou stavbou, sledování předepsaných zkoušek materiálů a prací a vše komunikujeme s přímým investorem stavby.

V průběhu stavby organizujeme konání kontrolních dnů a vedení stavby.

Bytové stavby

Občanské stavby