NEXTprojekt Projekční kancelář zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Rychlé kontakty

Tagy

projektová činnost, projekce, projektant, projektanti, rekonstrukce, zajištění, zesílení, statik, statika, statický posudek, výpočet, posouzení konstrukce, bytové jádro, normy ČSN, EN, zakládání staveb, základy, inženýrská činnost, příprava, stavba, územní řízení, stavební povolení, kolaudace, vynětí ze ZPF, dotace, dotační program, výběrová řízení, výběr projektanta, dodavatele, kontrola, zadání, zadávací řízení, veřejná zakázka, veřejné zakázky, technický dozor investora, TDI, investor, stavební dozor, kontrola, zkušební provoz, kolaudace, harmonogram, kontrolní den, Břeclav, Břeclavsko, Jižní Morava, Jihomoravský kraj, Tvrdonice, obec, město, U Jánského dvora

Technický dozor investora

Provádíme technický a investorský dozor na pozemních, inženýrských a dopravních stavbách v průběhu realizace stavby a následně spolupracujeme s investorem na zajištění kolaudace a zkušebním provozu.

V této oblasti můžeme nabídnout také projektové řízení staveb, které realizujeme způsobem zadání celé stavby více dodavatelům. Společně s investorem provádíme výběr jednotlivých dodavatelů dílčích částí stavby. Dále pak provádíme přímé řízení a kontrolu provádění stavebních prací, plnění časových a finančních plánů, souladu dokumentace s prováděnou stavbou, sledování předepsaných zkoušek materiálů a prací a vše komunikujeme s přímým investorem stavby.

V průběhu stavby organizujeme konání kontrolních dnů a vedení stavby.

Bytové stavby

Občanské stavby